Omakotitalon sähkösaneeraus tulee ajankohtaiseksi, kun kiinteistön käyttöikä lähestyy 30 vuotta, sillä sähköjärjestelmän keskimääräinen elinkaari on 30–40 vuotta. Tämän ikäisissä taloissa on usein liian vähän pistokkeita, jonka seurauksena talo on täynnä jatkojohtoja. Löystyneet liitokset ja tee-se-itse viritelmät ovat myös hyvin yleisiä vanhoissa taloissa.

Usein tämän ikäisissä taloissa ongelmana on myös se, että sähköistyksen osia on uusittu vuosien varrella remontin yhteydessä tai taloa laajennettaessa useamman eri sähkömiehen toimesta. Esimerkiksi keittiö-, sauna- tai kylpyhuone-remonttia tehtäessä on uusittu myös sähköistystä. Talossa voi siis olla sähköjärjestelmiä useammaltakin vuosikymmeneltä.

Vanhassa sähköjärjestelmässä piilee aina turvallisuusriski. Kun sähköjärjestelmä on yli 30 vuotta vanha, esimerkiksi sähköpalon todennäköisyys on suurempi. Järjestelmä ei vastaa enää nykypäivän tarpeita, eikä lisääntynyttä sähkönkulutusta. Sähkösaneeraus parantaa kiinteistön turvallisuutta sekä energiatehokkuutta merkittävästi nostaen samalla myös talon jälleenmyyntiarvoa.


Sähkösaneerauksen tarpeellisuus ja päivitetyt määräykset


Sähköpalojen aiheuttamat taloudelliset vahingot ovat kasvaneet voimakkaasti Suomessa. Kaikista tulipaloista yli kolmasosa saa alkunsa sähköisestä syttymissyystä. Vakuutusyhtiöt maksavat vuosittain yli 200 miljoonan euron korvaukset pelkästään palovahingoista. Tästä huolimatta aina aika ajoin törmää väitteisiin siitä, ettei sähkösaneeraus olisi lainkaan tarpeellinen vanhoissa omakotitaloissa. Joskus puhutaan jopa ihmisten harhaanjohtamisesta, tai epäeettisestä myyntityöstä.

Perustelut ovat melko usein samat: ”Määräykset eivät ole taannehtivia”. Tämä on tietenkin totta. Vanhat omakotitalot on sähköjen osalta tehty sen ajan standardien mukaan, eikä mikään laki velvoita niiden uusimista sen perusteella, että standardit on sittemmin muutettu. Maailma on kuitenkin myös muuttunut. Sähkösaneerauksen tarkoitus on ennaltaehkäistä vaaraltilanteita ja ongelmia, sekä pienentää riskejä, joita vanha sähköjärjestelmä aiheuttaa.


Toisin kuin nykyään, vielä 70-luvulla kahvinkeitin, vedenkeitin, mikroaaltouuni tai astianpesukone eivät kuuluneet keittiön vakiovarusteisiin. Yksi pistorasia keittiön työpöydän päällä harvoin riittää enää nykypäivänä. Kun vanhassa talossa on yhtä paljon sähkölaitteita kuin uudessa, eikä sähköjärjestelmää ole päivitetty vastaamaan nykypäivän vaatimuksia, ei ole ihme, että yleisin syttymissyy tulipaloille on juuri sähköistyksessä.


Sähköremontin tarpeen selvittäminen lähtee aina asiallisesta kartoituksesta


Aina ennen tarjouksen tekemistä, kartoitamme asunnon tarpeet perusteellisella sähköasennusten kuntotarkastuksella. Tarkastuksissa törmäämme jatkuvasti niin ajan myötä löystyneisiin liitoksiin, kuin vaarallisiin virityksiinkin. Eräästä kohteesta löytyi myös kuollut hiiri sähkökeskuksen sisältä. On hyvin tyypillista, ettei talon asukkaat ole olleet lainkaan tietoisia vanhassa sähköjärjestelmässä piilevistä vaaroista ennen tarkastusta. Emme kuitenkaan koskaan suosittele sähköjärjestelmän uusimista ilman perusteellista kuntoarviota, tai pelkästään sen perusteella, ettei vanha järjestelmä täytä nykymääräyksiä.

Se, että vanhan talon sähkötyöt on tehty rakennusajankohdan vaatimusten mukaisesti, ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että ne olisivat yhtä turvallisia kuin uuden talon sähköasennukset. Nykyinen TN-S jakelujärjestelmä yhdessä vikavirtasuojien kanssa parantaa merkittävästi asunnon sähköturvallisuutta, sekä pienentää sähköpalon riskiä. Tämä järjestelmä tukee myös paremmin nykypäivän vaatimuksia, jota lisääntynyt sähkölaitteiden määrä on aiheuttanut. Luultavasti juuri tästä syystä määräyksiä on ylipäänsä haluttu päivittää.

Vanhoissa taloissa piilee myös toinen hyvin yleinen sähkötekninen ongelma. Alun perin taloon on sallittu tehdä niin sanottu käyttömaadoitus taloon tulevan vesijohtoputken kautta. Myöhemmin taloon tehdyn käyttövesiremontin myötä putkistoon liitetty maadoitusjohdin on saatettu katkaista, eikä sitä ole ikinä liitetty takaisin. Puuttuva maadoitus on turvallisuusriski ja voi aiheuttaa myös häiriöitä sähkölaitteiden toimintaan.


Miten uusi sähköjärjestelmä sitten eroaa vanhasta?


Kun lähdemme tekemään omakotitaloon kokonaisvaltaista sähkösaneerausta, teemme sen perusteellisesti, emmekä jätä mitään vanhoja asennuksia uusimatta. Vanhaan taloon päivitetään tällöin kaikki kaapeloinnit, sähkökalusteet, keskukset sekä hyvin usein myös valaisimia. Lopputuloksena on, että vanhasta jakelujärjestelmästä tehdään nykypäivän määräykset täyttävä, TN-S jakelujärjestelmä. Täten järjestelmässä on erillinen nolla- ja suojamaadoitusjohdin koko järjestelmässä, ja jokainen pistorasiaryhmä saadaan vikavirtasuojan taakse.

Haluamme omalla toiminnallamme edistää sähköturvallisuutta Suomessa, ja ennaltaehkäistä sähköistä aiheutuvia tulipaloja. Korostamme myös, että noudatamme kaikilta osin omassa toiminnassamme ja markkinoinnissamme hyvää kauppatapaa. Sanoudumme irti kaikesta epäeettisestä toiminnasta, joka valitettavan usein liitetään alaan. Markkinoimme palveluitamme aktiivisesti, jotta voisimme tavoittaa mahdollisimman monen sähköturvallisuudesta kiinnostuneen kiinteistön omistajan. Emme koskaan kohdista markkinointia tiettyyn ikä- tai ihmisryhmään, vaan kohteet valikoituu puhtaasti rakennuksen iän perusteella.


39 views

Suurin osa työtehtävistämme on kuluttaja-asiakas rajapinnassa. Tekemämme kartoitus ja remontti vaatii aina kotikäynnin, joten on erityisen tärkeää varmistaa, että emme omalla toiminnalla pahenna tai aiheuta altistumista asiakkaillemme.


Me Aito Talotekniikalla noudatamme vastuullisena palveluntuottajana viranomaisten ohjeita korona-epidemiaan liittyen. Tämä vaatii meiltä muutoksia nykyliiketoimintaan ja velvoitamme kaikilta työntekijöiltämme hallituksen ohjeiden täysimääräistä noudattamista. Seuraamme tilanteen etenemistä sekä yleisiä hallituksen suosituksia ja toimimme niiden mukaan.


Haluamme konkreettisilla toimillamme turvata sekä henkilöstömme että asiakkaidemme turvallisuuden ja omalta osaltamme ehkäistä tartunnan leviämistä Suomessa.AITO Talotekniikan toiminta asiakaskohtaamisissa

 • Noudatamme erityistä varovaisuutta riskiryhmään määriteltyjen henkilöiden osalta.

 • Kaikki tapaamiset sovimme aina erikseen asiakkaidemme kanssa soittamalla.

 • Pandemian aikana pyrimme olemaan tavoittelematta iältään riskiryhmään kuuluvia henkilöitä.

 • Asiakkaidemme sallimat kohtaamiset toteutetaan aina harkitusti, säilyttäen turvallinen 2m etäisyys.

 • Edustajamme sekä asentajamme kohtaamisissa on mukana aina käsidesiä, uusia hengityssuojaimia ja suojakäsineitä.

 • Ennen jokaista tapaamista desinfioimme kädet.

 • Suojaimia & suojahanskoja käytetään jatkuvasti.

 • Tervehdimme asiakkaat sopivan etäisyyden päästä.

 • Mikäli asiakas toivoo kotikäynnin ajankohdan siirtoa, noudatamme näissä pyynnöissä asiakkaan tahtoa ja toiveita sekä etsimme käynnille sopivamman ajankohdan.

 • Työparit tai pienryhmät tekevät työtä ja pitävät taukoja parinsa tai pienryhmän kanssa, jos työsi sen sallii.


AITO Talotekniikan sisäinen toiminta

 • Töihin ei saa tulla eikä asiakastapaamisia tehdä, mikäli olo on yhtään flunssainen.

 • Seuraamme tilanteen etenemistä ja tiedotamme yrityksemme sisäisissä tiedotuskanavissa muutoksista. Tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisimman laajasti tietoa koronaviruksen ennaltaehkäisystä ja kuinka toimia vastuullisesti poikkeustilan vallitessa.

 • Työterveyspalvelut ovat jokaisen työntekijämme oikeus ja niihin ohjataan aina, mikäli se koetaan tarpeelliseksi, oli kyse mistä tahansa terveydellisestä asiasta.

 • Kaikkien tulee ladata Koronavilkku puhelimeen, jotta mahdolliset altistumiset ja tartuntaketjut saadaan mahdollisimman nopeasti ennakoitua tai selvitettyä.


Toivomme, että tämä tilanne palautuu normaaliksi mahdollisimman pian ja voimme työskennellä kuin ennenkin. Vain Aidosti yhdessä ja vastuullisesti toimimalla voimme tähän vaikuttaa omalta osaltamme.
40 views


Moni omakotitalon omistaja miettii sähkösaneerauksen kustannuksia harkitessaan sähköjärjestelmän päivittämistä. Myös sähkösaneerauksen vaikutus kiinteistön jälleenmyyntiarvoon, sekä vaikutus talon myyntiaikaan mietityttää talon omistajia.


Päivittämällä kotisi sähkökeskuksen, johdotukset sekä sähkölaitteiston ylläpidät merkittävällä tavalla talosi kokonaiskuntoa ja samalla nostat sen arvoa. Päivittämällä sähköt, teet kodistasi paloturvallisen, ekologisemman ja nykyaikaisen.


Mistä remontin hinta koostuu?


Eniten sähkösaneerauksen hintaan vaikuttaa sen sisältö. Kokonaisvaltaisessa, nykyiset standardit täyttävässä sähkösaneerauksessa jokainen pistorasia maadoitetaan, ja kaikki pistorasiaryhmät laitetaan vikavirtasuojan taakse. Tämä edellyttää monesti koko järjestelmän uusimista, eikä pelkkä kalusteiden ja sähköpääkeskuksen päivittäminen tässä tapauksessa riitä.


Edellä mainitusta syystä tarjoamme aina edustajan tekemän kartoituskäynnin ilmaiseksi. Tämän kartoituksen pohjalta voimme laskea taloon sopivan, räätälöidyn tarjouksen. Tarjous tehdään aina kiinteähintaisena avaimet käteen -toimituksena, jolloin yllättäviä kustannuksia ei synny.


Aito Remonttien toteuttaman omakotitalon sähkösaneerauksen kokonaishinta asettuu tavallisesti 9 000 € - 25 000 € hintahaitariin. Kokonaisvaltaisessa sähkösaneerauksessa omakotitaloon uusitaan sähköjärjestelmä, joka sisältää kalusteet, johdotukset, pää- sekä ryhmäkeskukset, talon pistorasiat, valokatkaisijat, valaisimet sekä sähköpatterit.


Rahoitus


Haluamme mahdollistaa kotisi kunnon ylläpidon mahdollisimman helposti ja kätevästi. Tästä syystä tarjoamme asiakkaillemme rahoitusmahdollisuutta yhteistyössä OP-Yrityspankin, sekä Santanderin kanssa. Rahoituksen avulla voit kunnostaa omakotitalosi sähköt määrittäen omaan elämäntyyliisi sopivan kuukausittaisen kustannusmäärän.


Kotitalousvähennys


Sähkösaneerauksesta kannattaa aina hakea kotitalousvähennystä. Vähennystä saa tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- tai hoitotyöstä sekä oman asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä. Tavanomaisuudella tarkoitetaan työtä, jota tehdään yleisesti kodin ja siellä asuvien henkilöiden hyväksi.


Oman asunnon lisäksi kotitalousvähennystä saa myös omien tai puolison vanhempien tai isovanhempien asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä. Oman asunnon ja vapaa-ajan asunnon määritelmä sisältää myös piha-alueen ja piha-alueella olevat rakennukset.


Vuonna 2020 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2 250 €. Enimmäismäärä on hakijakohtainen, joten puolisot voivat hakea vähennystä vuonna 2020 teetetystä työstä 2 250 € kukin. Kotitalousvähennyksen kalenterivuosikohtainen omavastuu on 100 €.

164 views
YHTEYSTIEDOT

Aito Talotekniikka Oy

Y-tunnus: 3124062-1

Kutojantie 6-8, 02630 Espoo

Ma-Pe 9:00-16:00

Tietosuojaseloste

Luotettava-Kumppani-logo_verkkosivuille.
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • LinkedIn